foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Konkurs plastyczny dla klas 1-3  "Baśnie całego świata w ilustracjach".

Praca powinna prezentować ilustrację powiązaną z treścią wybranej baśni. Technika i format pracy dowolne. Prace należy przynosić do biblioteki szkolnej do 8.11.2022r. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.

 

Konkurs literacki dla klas 4-8 "Opowiadanie z tytułów książek"

Przedmiotem konkursu jest napisanie krótkiego opowiadania na dowolny temat z tytułów książek.

  • Tekst opowiadania powinien składać się z tytułów książek zastosowanych logicznie w pełnym brzmieniu.
  • jak najmniej wyrazów z poza tytułów
  • tytuły książek należy ująć w cudzysłów
  • opowiadanie powinno być logiczne i ciekawe oraz w ładnej formie literackiej.

Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie. 

Ocenie będą podlegały: zgodność pracy z tematem konkursu, pomysłowość i oryginalność przekazu treści, czytelność przekazu oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Prace należy przynosić do biblioteki szkolnej do 8.11.2022r. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni.

 

Copyright © 2023 High School Rights Reserved.