foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

W klasie 1c odbyła się pierwsza wspólna wigilia. Panował uroczysty nastrój. Dzieci łamały się opłatkiem, składały sobie życzenia.

Wspólny posiłek i śpiew kolęd spowodowały, że poczuliśmy się jak w jednej wielkiej rodzinie.


Copyright © 2024 High School Rights Reserved.